chim sâm sen tại hà nội
lẩu chim tươi tại hà nội
chim rang giềng mẻ
chim gáy xào tiêu răm
chim gáy nướng than hoa
chim gáy hấp lá sen